עמוד מילוי טפסים

תיאור אינטראקציה

טופס הוצאת חשבונית / הצעה - נשלח לגליה

הוספת עסקה בתהליך

טופס ביצוע מכירה

מכירות שנעשו