Books Giant –

kirjoitusalusta uskomattomien

e-kirjojen luomiseen!

Anna lasten ilmaista itseään.

AI : Tehtävät
Palaute* Kuvat*
Tarinan aloitukse* Keskustelu hahmojen kanssa
books giant

Book Giant alusta

Alusta kannustaa lapsia kirjoittamaan lukuisten hahmojen, satojen taustojen ja piirtotyökalujen avulla. Lapset nauttivat kirjoittamisesta seikkailullisten tarinoiden parissa. Alusta mahdollistaa helpon tarinoiden jakamisen, selaamisen ja tarinoiden tulostamisen. Se tukee yhteistyötä tarjoamalla positiivista palautetta ja vahvistamalla itsevarmuutta. Opettajat voivat luoda tehtäviä, seurata edistymistä ja antaa palautetta.

Miten alusta käyttää tekoälyä kirjoitusprosessin tukemiseen?

Alusta käyttää tekoälyä tehtävien luomiseen, palautteen antamiseen ja tarinan aloitusten luomiseen. Se mahdollistaa ryhmätyöt ja jaetut kirjat. Lisäksi tekoäly auttaa kuvien luomisessa tekstikuvausten kautta. Tarinaan voidaan määritellä hahmot, ympäristöt ja juonikuvaukset. GPT Turbo mahdollistaa vuorovaikutteisen keskustelun kuuluisien hahmojen kanssa heidän kirjoitustyyliensä mukaisesti, mikä lisää opiskelijoiden osallistavaa kokemusta. Lisäksi vastaukset voidaan muuntaa tehtäviksi tai tarinoiksi.

.

KUINKA LUOT DIGITAALISEN KIRJAN? SE ON HELPPOA!

Try now our story generator AI

Kokeile nyt Tarinageneraattori AI:ta. Valitse hahmot, paikka, voit lisätä ideasi tarinaan ja luoda. Sen jälkeen muokkaa kirjaa Kirjan muokkaajassa

Edut

Kielitaidot

Järjestelmämme auttaa opiskelijoita parantamaan kykyään soveltaa kielisääntöjä, erottaa puhuttu ja kirjoitettu kieli. Lisäksi se auttaa heitä viestimään tehokkaasti kirjallisesti. Ammattitaitoisen opettajan tai taitavan vanhemman valvonnassa ja ohjauksessa lapset aloittavat kirjoittamisen. He oppivat nopeasti tunnistamaan näiden kahden kielen väliset erot, mikä johtaa parantuneisiin kirjallisiin kielitaitoihin.

Kirjoittamisen pelon voittaminen

Alustamme tarjoaa turvallisen ja yksityisen kirjoitustilan lapsille, jossa he voivat ilmaista itseään vapaasti. Jokainen lapsi voi valita haluaako jakaa työnsä vai pitää sen yksityisenä. Alusta luo ammattimaisen näköisiä digitaalisia e-kirjoja, jotka herättävät ylpeyttä ja motivoivat lapsia jakamaan luomuksiaan perheenjäsentensä tai luokkatovereidensa kanssa.

Kirjoittaminen on menetelmä

mielipahan helpottamiseksi sekä aikuisilla että lapsilla. Kun jokin vaivaa lapsia, he voivat ilmaista sen kirjoittamalla, mikä usein on helpompaa kuin siitä keskusteleminen. Books Giant -järjestelmä on auttanut menestyksekkäästi monia lapsia henkilökohtaisten ongelmien kanssa. Vaikeista aiheista kirjoittaminen antaa lapsille mahdollisuuden ilmaista itseään ja etsiä emotionaalista tukea.

Kielten oppiminen

Järjestelmämme on suunniteltu ensisijaisesti äidinkielelle, mutta se on myös hyödyllinen toisen ja kolmannen kielen oppimisessa. Se mahdollistaa työkirjojen luomisen ja sisällön tallentamisen, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun kielten oppimiseen. Järjestelmä auttaa kehittämään kielisääntöjä ja opettaa oikean kirjoitetun ja puhutun kielen käytön.

Luovuus

Uskomme vahvasti, että jokaisessa meissä asuu luovuus. Alustamme työkalujen ja vilkkaan mielikuvituksensa avulla lapset voivat luoda vaikuttavia ja innostavia tarinoita. Alustamme tarjoaa laajan valikoiman piirtotyökaluja, kuvituksia ja taustoja sekä käyttäjäystävällisen tekstieditorin. On laajasti tunnustettu, että luovuuden kehittäminen on elintärkeä elämäntaito.

Kirjan jakaminen

Oman työnsä jakaminen muiden kanssa auttaa lapsia rakentamaan itsetuntoaan. Opettajilla on mahdollisuus esitellä oppilaidensa kirjoja julkisessa kirjastossa, joka voi sisältää kirjoja sekä omasta että muista kouluista. Tämä toimii alustana oppilaille esitellä luovuuttaan ja ahkeraa työtään, lisäten heidän itseluottamustaan.

Oppimisen hallintajärjestelmä

Viestintäjärjestelmämme (Chat) helpottaa kommunikointia opiskelijan ja opettajan välillä. Opiskelija saa tehtäväohjeet Chatin kautta ja aloittaa tehtävän napsauttamalla tehtävän aloituspainiketta. Lisäksi tehtävän suorittamisen jälkeen opiskelija voi saada palautetta ja mitalin. Tämä lisää motivaatiota oppia ja suorittaa tehtävät ajallaan.

Kirjasto

Järjestelmämme sisältää kirjailijoiden e-kirjoja jotka voidaan lisätä luokkakirjastoonne. Kirjat on äänitetty, ja korostettu teksti auttaa lasta seuraamaan mukana. Tämä ominaisuus edistää lukutaitojen hankkimista ja auttaa lapsia oppimaan fonologian, morfologian ja ortografian sääntöjä.

Ota yhteyttä meihin:

Udi BarYosef  Tel: +358 44 2400228